Cách cài đặt camera trên máy tính

http://download1833.mediafire.com/kkkd9b6hg1qg/l9x3g2iccrgo1z9/SmartPSS_Setup.exed1833.mediafire.com/kkkd9b6hg1qg/l9x3g2iccrgo1z9/SmartPSS_Setup.ex

http://download1833.mediafire.com/kkkd9b6hg1qg/l9x3g2iccrgo1z9/SmartPSS_Setup.exe

Xem trên máy tính :

–  Vào các bước xem camera. Sau đó tải theo đường link: https://docs.google.com/uc?id=0B8325kFUStlFQ243MVo3blZaLWs&export=download

  • Đối với Android : tải gdmss lite.
  • Đối với hệ điều hành IOS: tải phần mềm idmss lite

– Vào quản lý thiết bị : -> vào thiết bị có dây -> Vào địa chỉ IP/ Tên miền -> Đăng nhập

  • Tên:  Tên bé
  • Địa chỉ:  Hoamyhm.dahuaddns.com
  • Tên đăng nhập:
  • Mật khẩu:
  • Xem trực tiếp: chính
  • Bắt đầu xem trực tiếp

( Tên đăng nhập và mật khẩu phụ huynh liên hệ lễ tân , sđt :085 356 36 36)