Hoạt động thể chất

Trẻ luôn có niềm đam mê bất tận đối với các hoạt động vận động! Và điều đó rất tuyệt vời, bởi vì vận động không chỉ giúp trẻ phát triển thể chất mạnh khỏe mà còn giúp các con phát triển nhận thức. Thông qua vận động, trẻ phát triển tư duy và kỹ năng giao tiếp; trẻ khám phá và tương tác với thế giới. Vận động cũng xây dựng sự tự tin ở bản thân con. Khi vận động, trẻ nhận thức về bản thân mình: mình có khả năng, mình có cơ thể, mình có cả suy nghĩ & tình cảm.