Thông báo tiếp tục cho các con nghỉ học phòng dịch CORONA

Ngay sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có văn bản gửi Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm GDNN-GDTX và các đơn vị trực thuộc về việc tiếp tục kéo dài thời gian tạm nghỉ học đến ngày 22-2-2020″.

VẬY NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO TỚI TOÀN THỂ QUÝ PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH.

Trân trọng thông báo!