Thông tin học phí

THÔNG TIN HỌC PHÍ ( Năm học:  2019-2020)

I . HỌC PHÍ

TTNội dungHọc phíBán trúTổng cộngGhi chú
1Lớp Nhà trẻ1.250.000300.0001.550.000Học từ T2- T6 / tuần
2Lớp Mẫu giáo1.350.000280.0001.630.000
2Lớp học song ngữ3.500.000280.0003.780.000
  • Học thêm và  ngoài giờ:
  • Học ngày thứ 7:   320.000/ tháng ( 200.000 học phí+120.000 tiền ăn)
  • Trông giữ trẻ ngoài giờ (Sau giờ trả trẻ):   100.000đ/h.

II. TIỀN ĂN: 30.000 / trẻ / ngày

  • Mẫu giáo  4 bữa: 2 bữa chính, 1 bữa sáng, 1 bữa phụ.
  • Nhà trẻ  5 bữa: 2 bữa chính, 1 bữa sáng,  2 bữa phụ.

III. TIỀN ĐÓNG GÓP ĐẦU NĂM:

Phí XD: 1.200.000đ / cháu / năm

IV. DỊCH VỤ KHÁC

  1.  Học các môn bổ trợ.
  • Múa : 100.000/tháng
  • Tiếng Anh: 150.000/ tháng.
  • Zumba: 200.000/tháng

2. Xe đưa đón

*Nếu trẻ đi xe đưa đón 2 chiều:

Từ 1-5 Km: 300.000/tháng

Từ 5-10 Km : 600.000/tháng

Từ 10-15 Km : 800.000/tháng

Từ 15-20 Km : 1.200.000/tháng

*Nếu trẻ đi xe đưa đón 1 chiều: 4.000đ/Km

*Nếu trẻ không đi xe đưa đón thường xuyên: 7.000đ/Km